Aktualności

W Ustrobnej zakończyły się prace przy rewitalizacji dawnego dworu Starowiejskich. W ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Wojaszówka - zespoły dworskie w Bratkówce i Ustrobnej” wyremontowano również dwór w Bratkówce, w którym do tej pory mieściła się szkoła. Wartość projektu to 4 mln zł, z czego 3/4 tej kwoty stanowi dofinansowanie z działania 4.4. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W zabytkowym obiekcie w Ustrobnej powstanie muzeum rodów szlacheckich zamieszkałych kiedyś na terenie gminy. Na 17 tablicach prezentowana będzie m.in. historia Starowiejskich, z których wywodzi się błogosławiony męczennik Stanisław Starowiejski i znany współczesny malarz Franciszek Starowiejski.

W zamierzeniach władz gminy muzeum będzie początkiem szlaku dziedzictwa kulturowego biegnącego przez wszystkie miejscowości, w których pozostały ślady historii walk o odzyskanie niepodległości. W dworze planowane jest również organizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci oraz spotkań z pielgrzymami z całej Polski.

Prace remontowe rozpoczęły się latem 2017 r. Dokonano m.in. rekonstrukcji drewnianego stropu w Ustrobnej, w obydwu dworach wymieniono pokrycia dachowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowano teren, utworzono nowe alejki oraz zainstalowano oświetlenie w zabytkowych parkach. W Bratkówce doszła do tego jeszcze konserwacja elementów kamiennych, renowacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także unikalnej werandy wraz z balustradą. W obiekcie powstanie pracownia malarska dla najmłodszych.

Wzniesiony pod koniec XVIII w. zespół folwarczny w Wiśniowej (powiat strzyżowski, Podkarpackie) największy rozkwit przeżywał za czasów Franciszek hr. Mycielski herbu Dołęga. W 2005 r. zespół parkowo-dworski i folwarczny został przejęty przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. W remontowanych systematycznie obiektach folwarcznych mieści się obecnie Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Centrum Konferencyjno-Noclegowe.

Pod koniec października br. odebrano kolejne zmodernizowane obiekty Centrum: oficynę dworską oraz drugą część zabudowań folwarcznych - dawnej stajni. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wykonawcą robót były firmy: REMBUD ze Strzyżowa i JP Bud z Wysokiej Strzyżowskiej. W gruntownie odrestaurowanych i zabezpieczonych budynkach znajdą się nowoczesne pomieszczenia wystawowe, będzie również możliwość komercyjnego udostępnienia dużej sali na ok. 100 osób z zapleczem kuchennym.

Koszt inwestycji to w sumie 3 837 907,99 zł, z czego 1 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała kwota zaś z budżetu państwa i budżetu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Teraz jeszcze tylko zakupy wyposażenia i będzie można w pełni korzystać z tych pięknych obiektów.

Przez lata samorząd Głogowa Małopolskiego wspierał renowację najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy: zabytkowy kościół oraz ratusz w samym Głogowie Młp., kaplicę św. Huberta w Miłocinie, kościół w Budach i Przewrotnem.

Obecnie przygotowany został gminny program renowacji zabytków pod nazwą „Głogowskie kamieniczki” skierowany do właścicieli kamienic prywatnych. Jego celem jest ochrona zabytków oraz poprawa estetyki i wyglądu kamienic znajdujących się w rynku i ulicach do niego przyległych. Program zakłada powołanie Stowarzyszenia „:Głogowskie kamieniczki”, którego celem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych na renowacje, a także realizację wspólnych działań dotyczących np. ujednolicenia numeracji domów, kolorystyki elewacji, uporządkowanie reklam i witryn sklepowych. Program realizowany będzie w latach 2019-2023. Łącznie na ten cel gmina przeznaczy 1 mln zł. (po 200 tys. zł. każdego roku). Źródła finansowania programu to budżet gminy, programy ochrony zabytków samorządu województwa oraz programy ochrony zabytków wojewody.

fot. Gardomir/WikiCom

Trwa remont dawnej parafialnej cerkwi greckokatolickiej św. Mikołaja w Króliku Wołoskim (gm. Rymanów).

Jest to świątynia wzniesiona z kamienia rzecznego, nakryta dwuspadowym dachem kalenicowym pokrytym blachą, z trzema wieżyczkami osadzonymi na ośmiobocznych bębnach. Zbudowana w latach 1843-1845 w miejscu starszej, drewnianej świątyni. Po II wojnie światowej, po wysiedleniu mieszkańców wsi w 1947 r., opuszczona, a następnie zamieniona w magazyn PGR Szklary.

W lipcu 1996 r. znajdujący się obok cerkwi cmentarz został odremontowany przez uczestników obozu konserwatorskiego „Nadsanie” zorganizowanego przez Stanisława Krycińskiego. Obecnie cerkiew jest własnością Stowarzyszenia Królik Wołoski, które w roku 2013 rozpoczęło jej zabezpieczanie i trwający do dzisiaj remont. Zabezpieczono okna, drzwi, wymieniono wszystkie belki stropowe oraz deskowanie dolne stropu, prowadzono też odkrywki na obecność polichromii (odkryto aż trzy warstwy malowideł, najstarsza pochodzi z pierwszej połowy XIX w.; jedna z inskrypcji jest datowana na rok 1843 czyli rok wybudowania cerkwi). Jednym z etapów renowacji zespołu była pełna rekonstrukcja stojącą obok świątyni murowanej, trzyarkadowej dzwonnicy.

 

fot. Marcin Włóczykij/Facebook oraz Tomasz Olbrycht

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przystąpiło do realizacji dwuletniego projektu pn. „Dawny przemysł wiejski – młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”.

Nadrzędnym celem zadania jest udoskonalenie ekspozycji prezentującej tradycyjne młynarstwo.  Mąka i przetwory zbożowe  (np. chleb, kasze) były podstawą żywienia społeczności wiejskiej, a wiatrak czy młyn wodny był stałym elementem krajobrazu dawnej wsi. Dlatego ta gałąź przemysłu wiejskiego ma specjalne znaczenie w prezentacjach muzealnych realizowanych w skansenach, które posiadają w swoich zbiorach zabytkowe młyny wodne i wietrzne – obiekty znikające bezpowrotnie z krajobrazu współczesnej wsi.

W  parku etnograficznym  znajduje się osiem eksponatów nieruchomych służących do tradycyjnego przetwórstwa zbóż: młyn wodny z Żołyni Dolnej, wiatraki koźlaki z Zarębek, Trzęsówki, Trzęsówki-Kłodzin i Markowej, wiatraki holendry z Padwi i Zarównia oraz wiatrak paltrak z Rudy. Pięć z nich zostanie poddanych zabiegom konserwatorskim i działaniom modernizacyjnym, a następnie w dwóch zostaną zorganizowane wystawy multimedialne – w młynie z Żołyni Dolnej ekspozycja młynarstwa wodnego, a w wiatraku z Trzęsówki – młynarstwa wiatrowego.

Zrealizowanie projektu umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z historią młynarstwa i jego ogromnego znaczenia w codziennym życiu dawnej wsi. Z kolei poszerzona oferta wystawiennicza podniesie walory edukacyjne i estetyczne kolbuszowskiego skansenu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

turystyka smaki zielone eprocarpathia