Aktualności

Drewniany kościół św. Marka Ewangelisty w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w efektownej, zimowej szacie.

Świątynia pochodzi z 1840 r. Jest to kościół drewniany, o konstrukcji zrębowej, szalowany, jednonawowy z niewielkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po którego bokach są dwie przybudówki i zakrystie. Przy nawie od południa, od zachodu są niewielkie kruchty. Świątynia nakryta jest płaskim stropem, wspartym na czterech słupach. Ołtarze kościelne pochodzą z końca XIX wieku. W świątyni znajduje się także barokowa chrzcielnica i kropielnica. Mieścił się przy ulicy Rzochowskiej, w dzielnicy Mielca – Rzochów.

Kościół pełnił rolę świątyni parafialnej parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu do 14 grudnia 2003 r., kiedy to biskup Wiktor Skworc poświęcił nowy, murowany kościół parafialny. Kościół drewniany wraz z dzwonnicą został w maju 2008 r. przekazany skansenowi w Kolbuszowej. Oba obiekty rozebrano w czerwcu 2010 r., a następnie przewieziono do Kolbuszowej i złożono tworząc nowy dział ekspozycji.

W tym roku ma się rozpocząć rewitalizacja rynku na osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli. Miasto otrzymało na ten cel 10 mln zł dofinansowania (całkowity koszt prac to ok. 18 mln zł) przyznane przez samorząd województwa podkarpackiego. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót trwających – jak się planuje - do 2020 r.

Skala inwestycji w dzielnicy Stalowej Woli Rozwadów jest znaczna. Wyrównana zostanie płaszczyzna rynku, z której zniknie zajezdnia autobusowa zastąpiona przez dwa przystanki dla miejskiej komunikacji elektrycznej. Przywrócone zostaną dawne historyczne elementy, jak fontanny i zdroje uliczne, powstanie też miejsce do organizacji masowych imprez kulturalnych. Remont czekają także ulice okalające rozwadowski rynek, a końcowym efektem wszystkich prac będzie modernizacja ponad stuletniego budynku dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, który zacznie pełnić funkcję osiedlowego domu kultury.

Rozwadów to obecnie dzielnica w północnej części Stalowej Woli, w latach 1690-1973 było samodzielnym miastem.

fot. - projekt wykonawczy Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie wykonany przez firmę ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI ze Zgorzelca na podstawie koncepcji opracowanej przez Garden Concept oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców.

Źródło i więcej zdjęć: http://centrumrewitalizacji.pl/projekt-wykonawczy-rewitalizacji-rynku-w-stalowej-woli-rozwadowie/

W Ustrobnej zakończyły się prace przy rewitalizacji dawnego dworu Starowiejskich. W ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Wojaszówka - zespoły dworskie w Bratkówce i Ustrobnej” wyremontowano również dwór w Bratkówce, w którym do tej pory mieściła się szkoła. Wartość projektu to 4 mln zł, z czego 3/4 tej kwoty stanowi dofinansowanie z działania 4.4. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W zabytkowym obiekcie w Ustrobnej powstanie muzeum rodów szlacheckich zamieszkałych kiedyś na terenie gminy. Na 17 tablicach prezentowana będzie m.in. historia Starowiejskich, z których wywodzi się błogosławiony męczennik Stanisław Starowiejski i znany współczesny malarz Franciszek Starowiejski.

W zamierzeniach władz gminy muzeum będzie początkiem szlaku dziedzictwa kulturowego biegnącego przez wszystkie miejscowości, w których pozostały ślady historii walk o odzyskanie niepodległości. W dworze planowane jest również organizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci oraz spotkań z pielgrzymami z całej Polski.

Prace remontowe rozpoczęły się latem 2017 r. Dokonano m.in. rekonstrukcji drewnianego stropu w Ustrobnej, w obydwu dworach wymieniono pokrycia dachowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowano teren, utworzono nowe alejki oraz zainstalowano oświetlenie w zabytkowych parkach. W Bratkówce doszła do tego jeszcze konserwacja elementów kamiennych, renowacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także unikalnej werandy wraz z balustradą. W obiekcie powstanie pracownia malarska dla najmłodszych.

Krzeszów nad Sanem, nieduża miejscowość w powiecie niżańskim. Pierwsza wojna światowa przyniosła mu znaczne zniszczenia materialne. W 1914 r. wskutek walk granicznych, około 80% zabudowań miejskich w większości drewnianych, w tym cerkwie: unicka i prawosławna (murowana) uległo zniszczeniu.

Widok tej cerkwi greckokatolickiej Narodzin NMP z 1790 r. zachował się na kilku zdjęciach. Jej widok zachował się tylko na kilku zdjęciach. Niedawno się to zmieniło. Na profilu Daniel Zet znajdziecie jej model, a na kanale https://www.youtube.com/watch?v=8Vo6io_17FM&fbclid=IwAR2X4UzgyjBDCwwhE-pGNqQQtnm69US_ShaikQJ9y4Pb9z0npSJOXSyrDvI nawet krótki filmik prezentujący obiekt w wersji elektronicznej. Warto zerknąć i porównać. Trwają prace nad kolejnym – niezachowanym - zabytkiem Krzeszowa.

Wzniesiony pod koniec XVIII w. zespół folwarczny w Wiśniowej (powiat strzyżowski, Podkarpackie) największy rozkwit przeżywał za czasów Franciszek hr. Mycielski herbu Dołęga. W 2005 r. zespół parkowo-dworski i folwarczny został przejęty przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. W remontowanych systematycznie obiektach folwarcznych mieści się obecnie Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Centrum Konferencyjno-Noclegowe.

Pod koniec października br. odebrano kolejne zmodernizowane obiekty Centrum: oficynę dworską oraz drugą część zabudowań folwarcznych - dawnej stajni. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wykonawcą robót były firmy: REMBUD ze Strzyżowa i JP Bud z Wysokiej Strzyżowskiej. W gruntownie odrestaurowanych i zabezpieczonych budynkach znajdą się nowoczesne pomieszczenia wystawowe, będzie również możliwość komercyjnego udostępnienia dużej sali na ok. 100 osób z zapleczem kuchennym.

Koszt inwestycji to w sumie 3 837 907,99 zł, z czego 1 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała kwota zaś z budżetu państwa i budżetu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Teraz jeszcze tylko zakupy wyposażenia i będzie można w pełni korzystać z tych pięknych obiektów.

turystyka smaki zielone eprocarpathia