Aktualności

W tym roku na ratowanie zabytków na terenie naszego województwa zarząd województwa podkarpackiego przeznaczył kwotę 4 mln 560 tys. zł.

Dotację na renowację i konserwację zabytków przyznano w sumie 118 podmiotom. Znaczna ich część to obiekty kultu religijnego m.in: Kalwaria Pacławska, Archikatedra Przemyska, kościół św. Antoniego z Padwy Franciszkanie-Reformacji w Przemyślu, kościół św. Wawrzyńca w Radymnie, kościół NSJ w Walawie, kościół św. Mikołaja w Równym, kościół w Lipie, kościół w Krasiczynie, kościół w Kosienicach, kościół w Jaworniku Polskim, klasztory Dominikanów, sióstr Benedyktynek i sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, Kolegiata Jarosławska oraz kościoły w Chłopicach, Bachórcu i Babicach.

Dotację otrzymały również gminy i organizacje pozarządowe, m.in. miasto Przemyśl na remont elewacji budynku 1 LO, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na Fort W I „Salis Soglio”, gminy: Lubaczów, Horyniec-Zdrój, Iwierzyce, Miejsce Piastowe, Wielkie Oczy oraz Zagórz. Caritas Archidiecezji Przemyskiej dzięki dotacji przeprowadzi remont elewacji i stolarki w budynku przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu, a Fundacja „Wzrastanie” rozpocznie restaurację zabytkowego budynku Belwederu w Przeworsku na ośrodek dla osób niepełnosprawnych.

Na zdjęciu jedna z obdarowanych dotacją świątyń w Kalwarii Pacławskiej.

turystyka smaki zielone eprocarpathia