Aktualności

Setki tysięcy fotografii obiektów sakralnych i świeckich , które w swym archiwum zgromadzili w czasie prac inwentaryzatorskich w terenie Jerzy Tur i Barbara Tondos dokumentują obiekty, które w zdecydowanej większości fizycznie już nie istnieją, natomiast te nieliczne które przetrwały uległy znacznej przebudowie.

Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos na stronie www.lem.fm/archiwa udostępnia zdigitalizowane negatywy, fotografie i dokumenty dotyczące historii zabytków ruchomych, architektury i budownictwa (w szczególności sztuki cerkiewnej) oraz krajobrazu kulturowego z terenu południowo-wschodniej Polski, w tym także terenu Łemkowszczyzny. Pochodzą one z prywatnego archiwum Jerzego Tura i dr Barbary Tondos - inwentaryzatorów zabytków i powstały w latach od ok. 1955 do ok. 2009 r. Archiwum jest własnością Katarzyny Tur-Marciszuk, córki Barbary Tondos i Jerzego Tura. Odziedziczone po rodzicach zostało przekazane w listopadzie 2016 r. przez właścicielkę w depozyt Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach w celu digitalizacji i opracowania oraz udostępniania do celów naukowych, badawczych i wystawienniczych.

W lutym 20918 r. po trzech miesiącach żmudnej pracy udostępniono 6 tysięcy zdjęć pół tysiąca obiektów z 250 miejscowości z Podkarpackiego i Małopolski co było niespełna 5% zasobu archiwum. Składa się ono z setek tysięcy jednostek, nie tylko fotografii, ale i dokumentacji rysunkowo-pomiarowych, notatek terenowych, szkiców monograficznych, badań konserwatorskich dotyczących głównie obiektów z obszaru dzisiejszych województw podkarpackiego i małopolskiego. W skład poszczególnych teki wchodzą rękopisy i maszynopisy artykułów, wypisy archiwalne, fotografie ikon i ikonostasów, korespondencja branżowa, i dokumenty urzędowe. Do obszerniejszych zespołów należą materiały dotyczące utworzenia niezrealizowanego skansenu cerkwi w Bieszczadach, dokumenty (opisy i tabele) ilustrujące stan zachowania cerkwi w Polsce południowo-wschodniej w II poł XX w. oraz materiały dotyczące funkcjonowania składnicy zabytków ruchomych w Łańcucie. Znajdują się tu zarówno wypisy wyposażenia konkretnych cerkwi, korespondencja branżowa, a także dokumenty świadczące o niezwykle trudnych warunkach pracy w łańcuckim Muzeum na początku lat 60. XX w.

W grudniu 2018 r. przekazano informację o kończeniu prac przy następnych kolejnych 1500 unikalnych fotografii, które zostaną udostępnione na stronie internetowej.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

turystyka smaki zielone eprocarpathia