Aktualności

 

Dawna parafialna cerkiew greckokatolicka św. Męczennicy Paraskewy we wsi Górzanka (gm. Solina), obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Zachowaną do dzisiaj świątynię rozpoczęto wznosić w 1835 r. z fundacji ówczesnego właściciela wsi Feliks Giebułtowski i gromady. Po trzech latach, 10 września 1838 r. została poświęcona. Po wysiedleniu rdzennej ludności, od 1948 r. użytkowana jako filialna świątynia rzymskokatolicka, w 1969 r. utworzono parafię.

Wyjątkowym elementem z dawnego wyposażenia są zachowane figury apostołów wyciętych z deski, płaskorzeźbionych i polichromowanych, pochodzących ze ikonostasu. Datowane na I poł. XVIII w., gdyż wspomina o nich inwentaryzacja z 1752 r.

Po synodzie lwowskim i tendencji powrotu do ikonostasów kanonicznych, w 1912 r. ikonostas zdemontowano, wstawiając nowy, wykonany prawdopodobnie przez Bogdańskich. Natomiast elementami dawnego udekorowano ściany nawy. Na pierwotnym miejscu pozostała jedynie Golgota i rząd patriarchów oraz proroków, carskie wrota i kilka elementów architektonicznych. Dzięki determinacji proboszcza Piotra Bartnika i środkom z WUOZ w Przemyślu doszło do renowacja i rekonstrukcja starego ikonostasu oraz doprowadzenie do jego poświęcenia (wiosną 2009 r.). Złożone częściowo elementy tego unikalnego ikonostasu umieszczono po bokach sanktuarium/prezbiterium świątyni, gdzie też można je – choć nie jest to łatwe – oglądać.

Maciej Kuszela pokusił się o elektroniczny montaż reliefowego (paletowego lub konturowego) ikonostasu w jego pierwotnym wnętrzu dzięki czemu możemy zobaczyć na zdjęciu jak prawdopodobnie wyglądał w czasach swojej świetności.

turystyka smaki zielone eprocarpathia