Aktualności

W Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu można oglądać ciekawą wystawę ikon ocalałych dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności, albo… cudem.

Prezentowane na ekspozycji ikony można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią dzieła powstałe na terenie Polski południowo-wschodniej. Pierwotnie znajdowały się one w cerkwiach w Jarosławiu, Pełkiniach, Tuczempach, Dusowcach, Radymnie, Leżachowie, Kniaziach i Teniatyskach, jednak cerkwie te - w większości - nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Cały eksponowany zespół powstał w okresie od XVII do pocz. XX w. Do najstarszych należą ikony przedstawiającego św. Onufrego (XVII w.) i Trójcę Święta starotestamentową (XVII w.). Pierwsza pochodzi z cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Radymnie, a druga z cerkwi św. Nykyty w Leżachowie. Szczególną wagę należy zwrócić na XVIII-wieczną ikonę przedstawiającą Chrystusa Pantokratora (Pana Wszechświata), która znajdowała się zapewne w ikonostasie cerkwi Podniesienia Krzyża Świętego w Jarosławiu na Garbarzach. Do rzadkich związanych z cerkwiami eksponatów należy Boży Grób. Ten, eksponowany na wystawie, z 1717 r. i był ufundowany do cerkwi Zmartwychwstania Chrystusa Pana w Tuczempach.

Do drugiej grupy należą ikony powstałe na terenie dawnej Rosji głównie w XIX w., choć jest też kilka z XVIII w. Należą do nich ikony ze scenami z życia Marii i Jezusa. Ikony tej drugiej grupy zarówno pod względem stylistycznym, jak i ikonograficznych różnią się nieco od tych powstałych w warsztatach Polski południowo-wschodniej. Do Muzeum zostały przekazane przez Urząd Celny w Przemyślu I Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

turystyka smaki zielone eprocarpathia