Aktualności

Cerkiew Pokrow (Opieki) Przenajświętszej Bogurodzicy we wsi Chotylub (gm. Cieszanów) wzniesiona ok. 1888 r. na miejscu wcześniejszej świątyni z 1693 r. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej wykorzystywana od 1947 r. jako kościół. W 1986 r. dobudowano do babińca nieproporcjonalnie duży przedsionek. Od czasu zbudowania nowego kościoła w 2001 r. zamknięta.

Jest to trójdzielna budowla, konstrukcji zrębowej. Węgły łączone na rybi ogon z rysiami podpierającymi okap osłaniający zrąb. Ściany nad okapem oszalowane pionowym deskowaniem. Podwalina położona na podmurówce z kamienia łamanego. Centralną, najwyższą część stanowi kwadratowa nawa z ośmioboczną kopułą na tamburach zwieńczoną latarnią. Od wschodu węższe, prostokątne sanktuarium z małą zakrystią. Nad nim mniejsza kopuła, zwieńczona cebulastym hełmem. Nad kopułami żeliwne krzyże. Wewnątrz wyposażenie z XVII-XIX w., m.in. pięciorzędowy ikonostas z początku XVIII wieku pilnie wymagający konserwacji.

turystyka smaki zielone eprocarpathia