Aktualności

Drewniana cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Cewkowie (gm. Stary Dzików, powiat lubaczowski). Pierwsza świątynia istniała na terenie przysiółka Wola, skąd w II połowie XVII w. została przeniesiona na obecne miejsce. Na początku XIX w. była już mocno zniszczona. Rozebrano ją i w latach 1840-1842 wybudowano zachowaną do dzisiaj cerkiew. Na przełomie XIX i XX w. jej wnętrze pokryto polichromią roślinno-geometryczną i figuralną. 

Po przymusowych wysiedleniach 1947 r. opuszczona. Pomiędzy nawą a sanktuarium zachowała się monumentalna konstrukcji ikonostasu. Pochodzące z niego ikony (XVI-XVIII w.) znajdują się w zbiorach muzealnych (Sanok, Kraków – Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej).
Kiedy tworzono w Rzeszowie parafię greckokatolicką był pomysł, aby przenieść tę cerkiew do miasta i po kapitalnym remoncie przekazać wiernych rytu wschodniego. Niestety, nie było zainteresowania ze strony czynników decydujących o losie zabytku.

turystyka smaki zielone eprocarpathia