Aktualności

W latach 1697-1727 przy kościele bożogrobców w Przeworsku wzniesiono kaplicę Grobu Pańskiego. W jej zachodnią ścianę wmurowany jest kamień z jerozolimskiego Grobu, a na rozsypanej ziemi przywiezionej z Palestyny ustawiono kamienny Grób Chrystusa.

Barokowe wnętrze kaplicy posiada rozbudowany program ikonograficzny. Do jej wnętrza z nawy bocznej prowadzi portal z czarnego marmuru z napisem: „I będzie grób Jego sławny” (Iz. 11,10). Wnętrze ma proste podziały architektoniczne: arkady z pilastrami. Zdobią je klasycystyczne sztukaterie Fryderyka Baumana, wybitnego architekta i sztukatora, zmarłego w Przeworsku w 1845 r. Był on uczniem Piotra Aignera i razem z synem Antonim pracował dekorując wnętrza pobliskiego pałacu w Łańcucie. W środku na ścianach bocznych znajdują się dwa barokowe ołtarze z obrazami: „Złożenie do Grobu” w jednym i „Maria Magdalena u Grobu” w drugim. Pośrodku między obu ołtarzami znajduje się grób Chrystusa, a za nim polichromia ze sceną Zmartwychwstania (1782 r., dzieło Antoniego Jopinskiego). W kopule Wniebowstąpienie Chrystusa (1720 r., malowidło Pawła Koroniewicza) oraz sceny z Ewangelii poprzedzające to wydarzenie. Malowidła te zostały odsłonięte dopiero po 1997 r.

fot. Jacek Stankiewicz (3) i Janusz Motyka (2)

turystyka smaki zielone eprocarpathia