Aktualności

Szczególnym elementem polskiego krajobrazu są kapliczki przydrożne, figury i krzyże, które wpisały się nie tylko w krajobraz polskiej wsi. Te małe obiekty sakralne wyrosły z przeżyć, doświadczeń oraz z potrzeby ducha miejscowych artystów i ludzi, którzy je tworzyli. Świadczą o prostocie, szczerej religijności i doświadczeniach naszych przodków.

Szczególny rozkwit zaznaczania niektórych miejsc kapliczkami i krzyżami nastąpił w XVII w. Stawiano je z wdzięcznością za wysłuchanie próśb, za uleczenie z choroby, jako wotum wdzięczności za wszelkie błogosławieństwo, opiekę, ochronę od nieszczęść, czy wreszcie jako wyraz czci i oddania chwały Najwyższemu Bogu.

Na terenie parafii Lubla (gm. Frysztak) uwagę zwraca drewniana kapliczka w lesie w przysiółku Bukowy Las, przy drodze do Glinika. W jej wnętrzu umieszczone były m.in. figurka Matki Boskiej. Rzeźba o wysokości ok. metra to dawny feretron z kościoła parafialnego w Lubli.

Murowaną kapliczkę wzniesiono na początku XIX w. Po pewnym czasie zmurszała i rozsypała się, a figurę przeniesiono ponownie do świątyni. Ok. 1900 r. pewna komornica z Bukowego Lasu umierając powierzyła gajowemu Michałowi Ptaszkowi pieniądze na odbudowę kapliczki. Po uzyskaniu zezwolenia od właściciela lasu, odbudowano ją na dawnym miejscu. Kilka lat później proboszcz Stanisław Kulig, zgodził się oddać figurę, która była tam wcześniej.

Na przełomie 1944/1945 r. kapliczka uległa częściowemu zniszczeniu, a żołnierze odarli figurę Matki Bożej z szat, którymi była przystrojona. Po wojnie córka gajowego przysłała z USA pieniądze, za które kapliczkę odbudowano, ogrodzono płotkiem a figurę Matki Bożej znów przystrojono.

W 2004 r. dzięki staraniom proboszcza ks. Juliana Bartnika rzeźbę Matki Bożej przeniesiono do kościoła i oddany pod opiekę konserwatorów. Okazało się, że to feretron rokokowy, z 3 ćwierci XVIII w. z posągiem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, o wysokim poziom artystyczny, dorównujący rzeźbom z kościołów parafialnych i bernardyńskiego w Dukli. Pozostał w świątyni, a na jego miejsce zakupiony nowy, który procesyjnie przeniesiono do kapliczki w Bukowym Lesie.

ks. Marcin Nabożny

fot. archiwum parafii w Lubli

turystyka smaki zielone eprocarpathia