Aktualności

Z krajobrazu Rzeszowa w tempie błyskawicznym znika jego dawna drewniana zabudowa. Jeszcze dekadę temu na ulicach Żółkiewskiego, Staroniwskiej czy Partyzantów dominowały wiejskie chałupy. Teraz po wielu z nich pozostały jedynie posprzątane parcele, szybko zabudowywane nowymi willami czy sklepami. Warto, aby stolica Podkarpackiego przygotowała teren pod rzeszowski skansen z dawną, drewnianą zabudową, która jeszcze wiek temu dominowała w jego pejzażu.

Właściciele zagrody nr 241 przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie, byli zainteresowani, aby drewniane obiekty wchodzące w skład tego zespołu (tj. dom i stodoła) przeszły na własność muzeum lub skansenu. W maju 2006 r. pracownicy oddziału ówczesnej Służby Ochrony Zabytków w Rzeszowie przeprowadzili oględziny budynków. Dom został wybudowany w 1886 r., na co wskazuje zachowany napis na środkowym tragarzu izby. Chałupę rozbudowano w czasach I wojny światowej lub na początku XX-lecia międzywojennego o część gospodarczą (stajnię). Wyjątkowość domu polegała też na tym, że przetrwała on z częściowo zachowanym wyposażeniem, w tym z portretem fotograficznym jego dawnych właścicieli.

Zagroda posiadała walory architektoniczne, etnograficzne i krajobrazowe. Poza wymianą zużytego pierwotnego pokrycia obiektów ze strzechy, od okresu międzywojennego nie była przebudowywana ani remontowana w sposób, który zniszczyłby jej walory zabytkowe. Te walory oraz fakt, że zagroda stanowiła jeden z ostatnich przykładów budownictwa wiejskiego, zachowanych bez dużych ingerencji w czasach po II wojnie światowej, kwalifikowały ją do objęcia ochroną. Niestety z powodu braku dalszego zainteresowania budynku rozebrano.

fot. Barbara Stopyra

turystyka smaki zielone eprocarpathia