Aktualności

W 1769 r., po zniszczeniu pałacu w Kolbuszowej, jego właściciele - Tyszkiewiczowie, zdecydowali się przenieść rodową siedzibę do pobliskiej Weryni. Początkowo zajmowali modrzewiowy dwór, a w latach 1900-1905 hrabia Janusz Tyszkiewicz, wybudował piętrowy, secesyjny pałac, który zaprojektował krakowski architekt Tadeusz Stryjeński, a wzniósł Franciszek Mączyński.

W elewacji ogrodowej główny akcent bryły stanowi trójboczny ryzalit z ozdobnym reliefem w kształcie stylizowanego orła z gloria wokół głowy, trzymającego w szponach dwie tarcze z herbami „Leliwa” nawiązując do heraldyki rodu Tyszkiewiczów i Tarnowskich.

W 1944 roku do Weryni wkroczyła Armia Czerwona, Jerzego hrabiego Tyszkiewicza aresztowano i wywieziono na Syberię, gdzie umarł w obozie. Po wojnie w majątku ulokowano Zespół Szkół Rolniczych. W 2000 r. na mocy porozumienia powiat kolbuszowski przekazał na własność Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu pałac oraz 5 ha gruntów rolnych wraz z budynkami. W latach 2002-2006 zabytek – kosztem 2,5 mln zł - przeszedł gruntowną renowację.

Rodzina Tyszkiewiczów w 2006 r. podjęła starania o odzyskanie rodowej siedziby. W lipcu 2014 r. wojewoda podkarpacki stwierdził, że rezydencja podlegała pod reformę rolną będąc siedzibą zarządu gospodarstwa rolnego. Odwołano się od tej decyzji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przyznało rację spadkobiercom – pałac z otaczającym go parkiem wróci do Tyszkiewiczów.

turystyka smaki zielone eprocarpathia