Aktualności

Pośrodku wsi Rudołowice (gm. Roźwienica, powiat jarosławski) na wzniesieniu znajduje się klasycystyczny dwór Dębińskich, zbudowany w początkach XIX wieku, mieszczący obecnie szkołę podstawową.

Budowla stoi w miejscu dawnego dworu obronnego, wzmiankowanego w źródłach w 1629 r. W tym właśnie fortalicjum, jak podaje historyk Władysław Łoziński, nastąpił epilog porwania Eufrozyny Mniszchówny, siostry słynnej carycy Maryny. Nie młodą już pannę za jej przyzwoleniem porwał z dworu w Dębowcu szlachcic Hermolaus Jordan z Samoklęk i ukrył ją w Rudołowicach. Była to bardzo głośna sprawa w ziemi przemyskiej, ponieważ Mniszchowie wznieśli sprawę do trybunału, szlachcic jednak wygrał, ale panna straciła za karę połowę posagu.

W otoczeniu dzisiejszego dworu znajduje się park krajobrazowy pochodzący z końca XVIII lub początku XIX wieku. Zachowała się sieć nieregularnych dróg z jednym głównym wjazdem od strony folwarku, a także pozostałości ramp ziemnych, nasypów tarasów nad rozległym parterem wodnym. Wokół budynku zachował się starodrzew lipowy. Młodszego pochodzenia są modrzewie kasztanowce, jesiony i topole. Z gatunków obcych rośnie orzech czarny i sosna wejmutka.

turystyka smaki zielone eprocarpathia