Aktualności

Nieduża – obecnie - wieś Piątkowa Ruska położona jest w dolinie potoku Jawornik. w gminie Dubiecko (Podkarpackie). Najbardziej znana z jednej z najpiękniejszych budowli sakralnych na Pogórzu Przemyskim - drewnianej cerkiew greckokatolickiej św. Dymitra z 1732 r. (świątynia obecnie nieczynna kultowo).

Ciekawym dziełem dawnej ciesiołki ludowej w tej miejscowości jest również drewniana kapliczka z 1938 r. Zbudowana na kamiennych ciosach, wsparta na czterech grubych belkach z czterospadowym dachem, krytym gontem. Stała przy głównej drodze i powoli starzała się, aż znaleźli się dobrzy ludzi, którzy postanowili odnowić ją i znaleźli środki pozwalające na przywrócenie jest do świetności. Wszystkie prace wykonali pracownicy Zakładu Budowlano-Konserwatorskiego „Arkady” z Jarosławia.

fot. Bogusław Buliński

turystyka smaki zielone eprocarpathia