Aktualności

Drewniana cerkiew św. Dymitra w Piątkowej (gm. Dubiecko) powstała w 1732 r. Jest to budowla zrębową, trójdzielna, trójkopułowa. Większa kopuła wieńczy nawę, a dwie mniejsze przykrywają sanktuarium i babiniec. Kopuły zakończone są ślepymi latarniami i żelaznymi krzyżami. Ściany cerkwi oraz tambury i kopuły wykonane są w konstrukcji wieńcowej (zrębowej) z drewnianych belek. Kopuły i ściany cerkwi obite są drewnianym gontem. Przyziemie cerkwi otoczone jest drewnianym podcieniem z kamiennymi, murowanymi na zaprawie wapiennej, bielonymi słupami. Na portalu wejściowym (od zachodu) wyryty jest cyrylicą napis fundacyjny z datą budowy, w tłumaczeniu brzmi: Oddaje się tą cerkiew Roku Bożego 1732.

W 2011 r. Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich przejęło cerkiew z otoczeniem w użyczenie celem remontu i rewitalizacji. W 2016 r. dzięki wsparciu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100 tys. zł) oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (40 tys. zł) przystąpiono do remontu kapitalnego obiektu. Wykonano rekonstrukcję podmurówki kamiennej, wymieniono zbutwiałe podwaliny i uzupełniono elementy konstrukcyjne od strony zach. i wsch., wymieniono pokrycia gontowe na kopułach w miejscach pilnie tego wymagających. Wykonawcą prac był Zakład Budowlano-Konserwatorski „Arkady” z Jarosławia. Prace te były kontynuowane – po uzyskaniu dotacji od PWKZ (50 tys. zł) także w 2017 r.

fot. Bogusław Buliński + KZ

turystyka smaki zielone eprocarpathia