Aktualności

Prezydent RP Andrzej Duda wpisał na prestiżową listę miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym dla Polski, zespół cerkiewny w Radrużu w powiecie lubaczowskim. Do tej pory na liście znajdowały się Muzeum Zamek w Łańcucie oraz klasztor oo Bernardynów w Leżajsku.

W Radrużu centralnym elementem zespołu jest cerkiew św. Paraskewy zaliczana jest do najstarszych i najcenniejszych drewnianych świątyń obrządku wschodniego zachowanych na obecnych terenach Polski. Prawdopodobnie jej fundatorem był w 1583 r. starosta lubaczowski Jan Płaza. Wybudował ją warsztat mający związki z innymi tworzącymi zespół zachowanych cerkwi na obecnym pograniczu polsko-ukraińskim: w Gorajcu, Potyliczu i Woli Wysockiej.

Wyjątkowy jest również wystrój i wyposażenie wnętrza, na które składają się m.in. polichromia na ścianach z 1648 r., ołtarze boczne a przede wszystkim wspaniały ikonostas z ikonami z XVII-XVIII w.

Oprócz cerkwi w skład zespołu wchodzą: drewniana dzwonnica z końca XVI w., kamienny mur z bramami oraz kostnica z XIX w. W otoczeniu cerkwi znajduje się też cmentarz przycerkiewny z zespołem nagrobków z XVIII-XX w. wraz z płytą nagrobną z ok. 1682 r. i dwa cmentarze parafialne z nagrobkami wykonanymi w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruśnie. Od 2010 r. właścicielem zespołu w Radrużu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. 21 czerwca 2013 r. zespół został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z 16 obiektów cerkiewnych w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

Jest to budowla orientowana, konstrukcji zrębowej, zbudowana z drewna jodłowego (zrąb) i dębowego (podwalina), bez użycia gwoździ metalowych, na kamiennej podmurówce. Budowla trójdzielna, każde z trzech pomieszczeń na planie zbliżonym do kwadratu, z których nawa jest szersza i wyższa od pozostałych. Sanktuarium zamknięte trójbocznie. Nawa nakryta czworoboczną kopułą zrębową, zwieńczoną drewnianym, podwójnym hełmem stożkowym. Świątynia otoczona wydatnymi sobotami, konstrukcji słupowej, wspartymi na wystających belkach zrębu i słupkach.

turystyka smaki zielone eprocarpathia