Aktualności

W lutym 2014 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki przejęło kolejną cerkiew – po świątyni w Bystrem – pod swoją opiekę. Dawna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Panny Marii z 1832 r. w Liskowatem (gm. Ustrzyki Dolne) stała od lat opuszczona i mimo realizowanych przy niej pracach remontowych wyraźnie chyliła się do upadku.

W 2015 r. przeprowadzono prace ratownicze w obrębie dachu nawy. Wymieniono zniszczone belki zrębu w kopule nawy i zdegradowane krokiewki. Namiotowy dach nawy pokryto (podwójnie) nowym gontem W 2016 r. dokonano wymiany m.in. potężnej belki podwalinowej pomiędzy nawą i babińcem, usunięto także przegniłe węgłowania belek w ścianach pomiędzy nawą a babińcem (w nowych brusach wykonano na nowo zamki ciesielskie umożliwiające odtworzenie węgłów).

W 2017 r. zrealizowano roboty związane z odtworzeniem kaplicy nad babińcem (a także zewnętrznej galerii wokół przednawia) i przylegającego do niej chóru.

Od początku remont na zlecenie Towarzystwa Zakład Budowlano-Konserwatorski „Arkady” z Jarosławia Bogusław Buliński.

fot. Bogusław Buliński

turystyka smaki zielone eprocarpathia