Wydawnictwa

„27 października 2017 r. minie 90. rocznica powstania samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Zapałowie. Jej początek dała kaplica (…), a nową świątynię, wzniesioną w latach 1909–1910, długo nazywano „kaplicą”, nawet wtedy gdy już miała rangę kościoła parafialnego. Dopiero po II wojnie światowej powoli przyjęła się nazwa „kościół”. (…) tej dawnej świątyni nie ma już w pejzażu wsi, w jej miejsce wzniesiono nową, jeszcze okazalszą. Wydarzenia te sprawiły, że postanowiłam dzieje parafii i jej świątyń utrwalić na stronach książki…” – tak we wstępie książki Michalina Drozd przedstawia motywy, które stały się inspiracją do podjęcia tematu historii kościoła i parafii w Zapałowie (pow. jarosławski).

 

Całe opracowanie pt. „Historia kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie” udokumentowane zostało licznymi fotografiami archiwalnymi.

Książka, która składa się z 11 rozdziałów, przedstawia dzieje parafii na przestrzeni wieków, w czasach spokoju i burz dziejowych. Nie brak tu także opowieści o kolejnych inicjatywach budowlanych, jakie podejmowali jej proboszczowie.

Dwa ostatnie rozdziały to przedstawienie współczesnego oblicza zapałowskiej parafii poprzez działalność stowarzyszeń czy organizacji, a także ważne uroczystości i inicjatywy kulturalno-oświatowe.

www.edytorial.com 

turystyka smaki zielone eprocarpathia