Aktualności wyróżnione

Książka „Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego” zajęła II miejsce w kategorii „Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze” na XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu.

Publikacją, wydana przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa, zawiera charakterystykę 256 zespołów i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, zachowanych na terenie Podkarpackiego, zbudowanych przed 1950 r. To 149 dawnych i obecnych cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 57 wolnostojących dzwonnic cerkiewnych i kościelnych oraz jeden dawny zbór protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także i archiwalnych, zdjęć. Każdy opis posiada krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ukraińskim.

- To pierwsze tego typu opracowanie w kraju obejmujące nie tylko drewniane obiekty istniejące, wpisane mocno w krajobraz kulturowy naszego regionu, ale także te które tego szczęścia nie miały – mówi Krzysztof Zieliński, autor książki. – Wszyscy recenzenci szczególnie akcentują końcowy element wydawnictwa czyli „Suplement”, prezentujący informacje o niezachowanych obiektach sakralnych zbudowanych z drewna.

Udało się w sumie zebrać informacje o 467 miejscowościach z regionu, w których kiedyś istniały drewniane cerkwie, kościoły, zbory, synagogi i dzwonnice, a które uległy zniszczeniu w latach od połowy XIX wieku do 2007 roku. I co ważne odnaleziono i pozyskano 535 archiwalnych zdjęć, które pokazują ich bryłę, a czasami i wnętrze wraz z wyposażeniem. Szczególnie cenna dla tego działu okazała się współpraca Stowarzyszenia z Wojewódzkim Podkarpackim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, który udostępnił swoje archiwa. Pozytywna decyzja rodziny Wojciecha Sobockiego pozwoliła także na skorzystanie z archiwum fotograficznego, zawierającego unikalne zdjęcia niezachowanych cerkwi z obszaru Ziemi Przemyskiej.

turystyka smaki zielone eprocarpathia