Drukuj

Miasto, dzięki inicjatywie burmistrza dr Leszka Kisiela, wzbogaciło się o niezwykle cenny materiał historyczny jakim jest rękopiśmienny rejestr wyzwolonych uczniów cechu szewskiego w Przeworsku.

Na XXV Aukcji „Z kolekcji rodziny Lizaków” zorganizowanej przez szczeciński Antykwariat Wu-eL, w czerwcu 2018 r. pojawiła się cenna pozycja rękopiśmienna o cechu szewskim w Przeworsku. Pod koniec ubiegłego roku burmistrz Leszek Kisiel podjął inicjatywę nabycia rękopisu dla miasta. O ocenę jego wartości zwrócono do Muzeum w Przeworsku. W odpowiedzi przeworscy muzealnicy przyznali, że zakup tej pozycji byłby jak najbardziej uzasadniony, gdyż księga jest o prawie wiek starsza od pozostałych w zasobach muzealnych i byłaby świetnym uzupełnieniem istniejącej kolekcji rękopisów cechów rzemieślniczych w Przeworsku. Ponadto wartość merytoryczna rękopisu jest ogromna, rzuca światło na funkcjonowanie cechu w wieku XVII, co do tej pory było nieznane z powodu braku źródeł.

Treść pozyskanego - za 13 800 zł - rękopisu wnosi wiele do poznania dziejów miasta w XVII i początkach XVIII w. Można tam odszukać informacje na temat ówczesnych właścicieli miasta Ostrogskich i kolejnych, Lubomirskich. Po wpisach widać również, jak bogatą historię ma Przeworsk i jakie przeżywał trudności i ciężkie chwile. Analiza rękopisu pozwoli zapewne na ustalenie nowych faktów z historii miasta, a zwłaszcza miejscowej organizacji cechowej.

28 lutego br. radni przyjęli uchwałę zabezpieczające środki w budżecie miasta na zakup rękopisu.

Rękopis pozyskany z bardzo renomowanego antykwariatu dra Wojciecha Lizaka - prawnika, historyka i historyka sztuki, antykwariusza, posiada oczywiście certyfikat autentyczności. Na podstawie wnikliwej analizy papieru, formatu, filigranu (znaku wodnego), patyny, którą pokryte są wszystkie karty papieru, liternictwa, języka i stylu oraz oprawy, oryginalność jest nie do podważenia. Rękopis liczy 144 str. (łącznie z zapiskami na wyklejkach), jest zachowany w bardzo dobrym stanie, posiada także miękką, skórzaną oprawę.

Źródło: www.przeworsk.um.gov.pl