Drukuj

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmach XIX-wiecznej synagogi w Kolbuszowej, po ponad dwóch latach remontu, została otwarty. Będzie pełnił funkcję Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w tym mieście.

Synagoga na ul. Piekarskiej 17 jest jedynym zachowanym budynkiem publicznym po społeczności żydowskiej, jaka do II wojny światowej stanowiła połowę mieszkańców Kolbuszowej. Bożnica jeszcze w czasie wojny została przez Niemców zdewastowana. W latach 1955-1956 została wyremontowana, po czym część budynku przeznaczono na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej. W 1966 r. po remoncie w całości znalazła się w dyspozycji muzeum. W jego wnętrzu znajdowała się mała ekspozycja judaików.

W 2008 r. budynek przejęła Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, obiekt zamknięto i pozostawał nieużytkowany powoli niszczejąc. W 2014 r. gmina Kolbuszowa wykupiła od fundacji zabytek z przeznaczeniem na galerię i muzeum miejskie. Po gruntowanym remoncie, głównie dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie miejsce przeznaczonym na wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy i konferencje. Już teraz w godz. 10.00-17.00 od wtorku do soboty udostępnione są trzy wystawy: „Zabytkowy księgozbiór biblioteki parafialnej w zbiorach biblioteki”, „Obrazy z Kolbuszowskich plenerów w zbiorach biblioteki” oraz „Jan Antoni Ernest Hupka (1866-1952) Życie i dzieła”.

Zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Na zdjęciu budynek odnowionej synagoga: Urząd Gminy Kolbuszowa, fot. Janusz Kozłowski