Szukana fraza:     
 
 

Mapa interaktywna Zabytków Podkarpacia

X

Info-skarby

Dzieła zapomniane - Cerkiew w Kopyśnie

Niewielką, murowaną, greckokatolicką cerkiew Opieki Matki Boskiej zbudowano w Kopyśnie w 1821 roku razem z parawanową dzwonnicą, na miejscu poprzedniej, istniejącej już w XV wieku. Wzniesiona z kamienia na planie wydłużonego prostokąta z trójbocznym zamknięciem od wschodu, otynkowana, była przebudowana na początku lat 20. XX wieku. Szczęśliwie przetrwała jako jedna z niewielu w okolicy i co szczególnie ważne pozostał w niej prawie kompletny ikonostas z 1854 roku namalowany przez Józefa Lisikiewicza z Trójcy.

Wnętrze ma trójczęściowy podział, a podwyższoną część ołtarzową, tzw. altar, dzieli typowy dla cerkwi karpackiej ikonostas. Z lewej strony carskich wrót, znajduje się ikona z najpowszechniejszym typem przedstawienia maryjnego: Matka Boska z Dzieciątkiem - Hodegetria, po prawej zaś widnieje postać Chrystusa Pantokratora. Spośród 22 tworzących następny rząd malowideł, tzw. prazdników, chronologicznie przedstawiających święta roku kościelnego, brak jedynie dwóch. Powyżej Ostatnia Wieczerza, nad którą góruje przedstawienie Deesis - Chrystus Tronujący z Apostołami, zamknięte półkolistym, roślinnym ornamentem. Zarówno ołtarzyk w prezbiterium z obrazem Chrystusa pomiędzy świętymi, jak i cztery ołtarzyki boczne – wszystkie z XIX w., o tradycjach barokowych, również przetrwały w pierwotnym stanie.

Godna uwagi jest także sama miejscowość. Niegdyś duża, dziś wyludniona, położona nietypowo na stokach góry (541 m n.p.m.), wysoko nad doliną Wiaru. Istniała już w XIV wieku (Władysław Jagiełło nadał wieś 12 marca 1408 roku Józefowi Bieduniowi za jego wierną służbę), stając się z czasem rodowym gniazdem Kopystyńskich herbu Leliwa.
Istnieją hipotezy, że Michał Kopystyński, ostatni prawosławny biskup w Przemyślu, może być pochowany właśnie w podziemiach pierwotnej cerkwi, choć brana jest pod uwagę także cerkiew w Posadzie Rybotyckiej.

Przy drodze do pobliskich Rybotycz zachowała się kapliczka św. Jana, upamiętniająca zniesienie pańszczyzny w 1848 roku. Jeszcze w połowie lat 50. znajdowała się w niej ludowo-barokowa figura. Dominujący nad okolicą szczyt Kopystańki gwarantuje wspaniały widok na Pogórze Przemyskie.

Bożena Korecka Szczerba
Skarby Podkarpackie

Nr 42

Nr 43

Nr 36

Nr 37

Nr 38

Nr 39

Nr 40

Nr 41

Nr 32

Nr 33

Nr 34

Nr 35

Nr 26

Nr 27

Nr 28

Nr 29

Nr 30

Nr 31

Nr 20

Nr 21

Nr 22

Nr 23

Nr 24

Nr 25

Nr 14

Nr 15

Nr 16

Nr 17

Nr 18

Nr 19

Nr 8

Nr 9

Nr 10

Nr 11

Nr 12

Nr 13

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 1

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Niniejsza strona powstała przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 Wsparcie mikroprojektów oraz budżetu państwa.
Strona została przebudowana dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
CMS   powered by Edito