Drukuj

Podkarpacka Fundacja Ochrony Zabytków „Opoka” podjęła się stałej opieki (ma nawet na ten temat specjalny wpis w statucie) nad zespołem drewnianych miniatur świątyń karpackich znajdujących się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach.

Fundacji wystąpiła już do firmy Remmers o przydział materiałów na konserwację miniaturek na ten rok, a w swoich zasobach ma jeszcze dziegieć, którym konserwuje spody drewnianych obiektów.

Centrum Kultury Ekumenicznej to park miniatur architektury drewnianej skupiający makiety kościołów i cerkwi. Jednym z celów powstania było pokazanie różnorodności stylów bogatej sakralnej architektury drewnianej, właściwej poszczególnym grupom etnicznym na obszarze dzisiejszego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Na obszarze ok. 0,8 ha, na 10 wzgórzach, zostało ustawionych 140 makiet w skali 1:25 najstarszych drewnianych kościołów rzymskokatolickich, cerkwi prawosławnych, greckokatolickich, z terenu płd.-wsch. Polski, Słowacji i Ukrainy.

Makiety zostały wykonane przez zespół osób pod kierunkiem Janusza Kuliga, rzemieślnika z Chmielnika koło Rzeszowa, natomiast architekturę terenu przygotował Norbert Piekarski z Bliznego. Uzupełnieniem ekspozycji jest muzyka i śpiewy religijne, odpowiednie poszczególnym grupom religijno-etnicznym, oraz komentarz w kilku językach udostępniony w punkcie informacyjnym.