Drukuj

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Marszałka Województwa Podkarpackiego zrealizowało w 2018 r. projekt „Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”. Jego celem było wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy XVII- i XVIII-wiecznych obiektach snycerki, które ze względu na zły stan zachowania do tej pory były przechowywane w magazynie.

Całość działań konserwatorskich nad zespołem 11 rzeźb została przeprowadzona w pracowni Łucji Brzozowskiej. Ponieważ rzeźby te nie stanowią już przedmiotu kultu, przy ich „odnowieniu” zastosowano zasady konserwacji zachowawczej, charakterystycznej dla obiektów muzealnych. W myśl tej strategii skoncentrowano się w głównej mierze na zabiegach mających na celu ochronę i zabezpieczenie obiektu przed dalszym zniszczeniem a zminimalizowano ingerencję w jego strukturę, w zachowaną polichromię, a szczególnie w pierwotną estetykę.

Prace konserwatorskie przeprowadzone zostały z poszanowaniem dla warstw oryginalnych. Uzupełnienia zaprawy i warstwy malarskiej oraz retusze wykonano jedynie w obrębie większych powierzchni szczątkowo zachowanej polichromii - w celu uczytelnienia ocalałych fragmentów warstwy malarskiej. Zabiegi wykonano przy użyciu materiałów stabilnych optycznie oraz odwracalnych - istnieje możliwość usunięcia ich w przyszłości, bez ryzyka uszkodzenia oryginału.

Wystawę zakonserwowanych rzeźb można oglądać bezpłatnie w Muzeum do końca roku. Natomiast na stronach Wirtualne Muzea Podkarpacia można zobaczyć digitalizację rzeźb przed i po konserwacji, materiał filmowy oraz animacje zrealizowane przez Laboratorium 3D Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.