Aktualności

W roku 1867 lub 1868 majątek w Wiśniowej (powiat strzyżowski) o powierzchni około 300 ha, ze spalonym w 1848 r. pałacem, mieszkalną oficyną, stajnią, zabudowaniami gospodarczymi oraz parkiem ze starymi dębami zakupił Franciszek hr. Mycielski herbu Dołęga jako letnią rezydencją dla swojej rodziny. W kilka lat po zamieszkaniu na stałe - wraz z żoną Walerią hr. Tarnowską - stworzył on w Wiśniowej jeden z najbardziej rentownych majątków w Galicji. W skład zespołu folwarcznego wchodziły m.in. stajnia z wozownią, serowarnia, dwie obory, kurnik, spichlerz i kuźnia. Do najstarszych i najcenniejszych należą stajnie podworskie projektowane w latach 1779-1780, a wzniesione pod koniec XVIII w. z cegły i – częściowo – bloków kamiennych.

W 1944 r. po zajęciu majątku przez Rosjan Mycielscy wyjechali z Wiśniowej na stałe. W późniejszych czasach na obszarze dworu mieścił się m.in. komisariat milicji, siedziba Państwowego Gospodarstwa Rolnego, urząd gminy oraz przedszkole.

W 2005 r. zespół parkowo-dworski i folwarczny w Wiśniowej został przejęty przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. Dzięki staraniom władz powiatu oraz środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeżywa on obecnie drugą młodość. W wyremontowanych obiektach folwarcznych mieści się Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Centrum Konferencyjno-Noclegowe.

turystyka smaki zielone eprocarpathia