Aktualności

Dawniej wieś ta nazywała się Dusowce – gmina Orły, powiat przemyski – obecnie na mapie to Niziny. Znajdowała się  tutaj filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy (parafia w Walawie). Tę drewniana świątynię zbudował w 1641 r. (lub jak chcą inne źródła w 1630 r.) Iwan Szczerbatyja z Hussakowa.

Po deportacji Ukraińców ze wsi w 1947 r. stała opuszczona. Zawaliła się na początku lat 50. XX w., a w 1952 r. została rozebrana na materiał.

 

fot. M. Dragan, Ukraińskie drewniane cerkwie, Lwów 1937

Stan zachowania cerkwi w 1952 r. fot. Fr. Kruk, zbiory WUOZ Delegatura Rzeszów

turystyka smaki zielone eprocarpathia